Mktime

Legalnl

funkcja ta przekształca dane o czasie zawarte w tm na tekst:

<font color="green">#include <time.h></span>

size_t mktime (
char * s, 
size_t max, 
const char * format, 
const tm * t
);<font size="4"><b>argumenty:</b></span>

<font color=red>s</span>

wskaźnik do tablicy znakowej, w której zostaną umieszczone informacje o czasie 

<b><font color=red>max</span></b>

rozmiar tablicy 

<b><font color=red>format</span></b>

format tekstu: 
%a - trzyliterowe oznaczenie dnia 
%A - pełna nazwa dnia 
%b - trzyliterowe oznaczenie miesiąca 
%B - pełna nazwa miesiąca 
%c - data w formacie: Pon Lip 30 14:56:07 2005 
%d - dzień miesiąca (01-31) 
%H - godzina (00-23) 
%I - godzina (01-12) 
%j - dzień w roku (001-366) 
%m - miesiąc (01-12) 
%M - minuta (00-59) 
%p - oznaczenie AM lub PM 
%S - sekunda (00-59) 
%U - numer tygodnia, przy założeniu, że tydzień rozpoczyna się od niedzieli (00-53) 
%w - dzień tygodnia (0-6) 
%W - numer tygodnia, przy założeniu, że tydzień rozpoczyna sie od poniedziałku (00-53) 
%x - data w formacie: 11/29/99 
%X - czas w formacie: 22:57:37 
%y - dwucyfrowe oznaczenie roku 
%y - czterocyfrowe oznaczenie roku 
%Z - oznaczenie strefy czasowej 
%% - znak % 

<font color=red><b>t</b></span>

wskaźnik do [struktury tm;time;tm], z której będą pobrane informacje o czasie 

<b>wartość zwracana:</b><font color=red></span>

<font color=green>size_t</span>

długość tekstu w przypadku powodzenia operacji lub zero, gdy tablica na tekst jest zbyt mała
```cpp

0 komentarzy