Copy

xeryph
iterator copy(first, last, result);

Kopiuje elementy z zakresu [first, last) do result i zwraca iterator określający koniec zakresu kopiowanych elementów.

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <algorithm>

int main()
{
int tab1[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int tab2[5];

std::copy(&tab1[0], &tab1[4], tab2);

std::cout<<tab2[0]<<tab2[1]<<tab2[2]<<tab2[3]; //tab2[4] już nie

}

0 komentarzy