Copy

xeryph
iterator copy(first, last, result);

Kopiuje elementy z zakresu [first, last) do result i zwraca iterator określający koniec zakresu kopiowanych elementów.

Przykład

#include <iostream>
#include <algorithm>

int main()
{
    int tab1[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    int tab2[5];

    std::copy(&tab1[0], &tab1[4], tab2);

    std::cout<<tab2[0]<<tab2[1]<<tab2[2]<<tab2[3]; //tab2[4] już nie
}

0 komentarzy