Static cast

Zandalor

Operator rzutowania dokonujący konwersji pomiędzy typami dającymi się w łatwy sposób rzutować. Do tych typów zaliczają się: int, float, char, wchar_t oraz wskaźniki i dają się rzutować między sobą. Podczas rzutowania typów zmiennoprzecinkowych (float, double float itp.) na całkowite, obcięta zostanie część ułamkowa.

Wzór stosowania:


static_cast<type>(data);

Omówienie:
type - typ na który rzutujemy
data - dane rzutowane

Przykład:


int x = static_cast<int>(10.2);

2 komentarzy

Static_cast pozwala na wszystkie konwersje, które w drugą stronę mogą zostać przeprowadzone niejawnie.

Podczas rzutowania typów zmiennoprzecinkowych na całkowite wynik nie będzie zaokrąglony, tylko obcięta zostanie jego część ułamkowa.