Abort

ceer
void abort(void);

Funkcja abort() przerywa wykonywanie kodu oraz powoduje natychmiastowe zakończenie programu (podobnie jak w systemie UNIX wywołanie funkcji raise(SIGABRT)), zazwyczaj z powodu poważnego błędu. Należy pamiętać, że aplikacja zakończona w ten sposób nie ma szans, by wywołać jakąkolwiek funkcję Atexit, albo destruktor użytych obiektów statycznych.


Zobacz też:

0 komentarzy