Kategoryzowanie

Adam Boduch

Dany tekst [#]_ może należeć jednocześnie do wielu kategorii. Aby przypisać tekst do jakiejś kategorii należy w jego treści (w dowolnym miejscu) umieścić frazę:

{{Cat:Nazwa kategorii}}

Po naciśnięciu przycisku Zapisz system analizuje treść artykułu i szuka fraz podobnych do tej powyżej. Jeżeli takowe odnajduje - przypisuje dany artykuł do podanej kategorii.

Aby usunąć tekst z kategorii należy po prostu wykasować frazę z tekstu i nacisnąć przycisk Zapisz.


.. [#] Mam tutaj na myśli także pliki (nie załączniki), które mogą być przypisywane do wielu kategorii.

2 komentarzy

Wystarczy poadc pelna sciezke:

{{Cat:Delphi/Gotowce}}

A jak przypisać artykuł do więcej niż jednej kategorii??
{{Cat:Nazwa kategorii 1}}
{{Cat:Nazwa kategorii 2}}
{{Cat:Nazwa kategorii 2}}
??
A co z podkategoriami??