Tolower

Zandalor

Konwertuje literę na mała.

Deklaracja


int tolower(int c);

Parametry


c - znak do przekonwertowania

Przykład

#include <cctype>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
   char c1 = 'Z';
   char c2 = 'z';
   cout << static_cast<char>(tolower(c1)) << endl;
   cout << static_cast<char>(tolower(c2));
   system("pause");
   return 0;
}

Omówienie przykładu


Program wypisze:
<font color="green">z
z</span>

0 komentarzy