Atoi

Coldpeer
int atoi  (const char * string)

Funkcja jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie int. Liczbę może poprzedzać dowolona ilość białych znaków (spacje, tabulatory, itp.), oraz jej znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atoi() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokowiek znaku który nie jest cyfrą.

Przykład

```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { char * c_Numer = "\n\t 2004u"; int i_Numer; i_Numer = atoi(c_Numer); printf("\n Liczba typu int: %d, oraz jako ciąg znaków: %s", i_Numer, c_Numer); return 0; } ```

Źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Programowanie:C:atoi

0 komentarzy