Atof

JaskMar
double atof  (const char * string)

Funkcja jako argument pobiera liczbę zmiennoprzecinkową w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie double (a nie jakby to sugerowała nazwa -float). Liczbę może poprzedzać dowolna ilość białych znaków (spacje, tabulatory, itp.), oraz jej znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atof() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokolwiek znaku który nie jest cyfrą, bądź znakiem e, lub E.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main ()
{
  double n,m;
  double pi=3.1415926535;
  char szInput [256] = "45.5";
  n = atof ( szInput );
  m = sin (n*pi/180);
  printf ( "sinus z %f stopni wynosi %f\n" , n, m );
  return 0;
}

Źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Programowanie:C:atof

0 komentarzy