C str

chudy1993
const char* string::c_str()

Metoda zwraca łańcuch w stylu C z obiektu Klasy String.

Przykład

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main()
{
  string lancuch;
  const char* tablica;
  cout<<"Podaj jakis tekst\n";
  cin>>lancuch;
  tablica = lancuch.c_str();
  cout<<lancuch<<endl;
  return 0;
}

Ta metoda jest używana kidy mamy funkcję, która pobiera tablicę znaków, a my mamy do dyspozycji string'a. Taką funkcją jest np. CopyFile

#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string zrodlo;
   string cel;
   cout << "Podaj plik, ktory ma byc skopowany\n";
   cin >> zrodlo;
   cout << "Podaj, gdzie mam skopiować ten plik\n";
   cin >> cel;
   bool sukces = CopyFile(zrodlo.c_str(), cel.c_str(), true);
   if (sukces)
     cout << "Kopiwanie powiodlo sie\n";
   else
     cout << "Kopiowanie nie powiodlo sie\n";    
   return 0;
}

0 komentarzy