C str

chudy1993
const char* string::c_str()

Metoda zwraca łańcuch w stylu C z obiektu Klasy String.

Przykład

#include <iostream>
#include <cstring>
 
using namespace std;
 
int main()
{
    string lancuch;
    const char* tablica;
    cout<<"Podaj jakis tekst\n";
    cin>>lancuch;
    tablica = lancuch.c_str();
    cout<<lancuch<<endl;
    return 0;
}

Ta metoda jest używana kidy mamy funkcję, która pobiera tablicę znaków, a my mamy do dyspozycji string'a. Taką funkcją jest np. CopyFile

#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <cstring>
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
     string zrodlo;
     string cel;
     cout << "Podaj plik, ktory ma byc skopowany\n";
     cin >> zrodlo;
     cout << "Podaj, gdzie mam skopiować ten plik\n";
     cin >> cel;
     bool sukces = CopyFile(zrodlo.c_str(), cel.c_str(), true);
     if (sukces)
          cout << "Kopiwanie powiodlo sie\n";
     else
          cout << "Kopiowanie nie powiodlo sie\n";       
     return 0;
}

0 komentarzy