Tm

coffeinka
struct tm {
    int     tm_sec;         /* sek od pełnej minuty*/
    int     tm_min;         /* minuty  od pełnej godziny*/
    int     tm_hour;        /* godzina na 24-godzinnym zegarze*/
    int     tm_mday;        /* dzień miesiąca */
    int     tm_mon;         /* miesiąc licząc od zera */
    int     tm_year;        /*do wyniku trzeba dodac 1900 aby uzyskać aktualny rok*/
    int     tm_wday;        /* dzień tygodnia niedziela ma numer 0*/
    int     tm_yday;        /* dzień roku licząc od zera*/
    int     tm_isdst;       /* znacznik czasu letniego */
};

Struktura zwracana przez funkcje Asctime, Gmtime, Localtime i Mktime.

Przykład

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <time.h>
 
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
   time_t wsk_sekund;
   time(&wsk_sekund);
   struct tm *e;
   e=localtime(&wsk_sekund);
   cout<<"\nsekundy    "<< e->tm_sec
       <<"\nminuty     "<< e->tm_min
       <<"\ngodzina    "<< e->tm_hour
       <<"\ndzień mies "<< e->tm_mday
       <<"\nmiesiac    "<< e->tm_mon+1
       <<"\nrok        "<< e->tm_year+1900
 
       <<"\ndzień tyg  "<< ((e->tm_wday==0) ? "Niedziela":(e->tm_wday==1) ? "Poniedziałek": (e->tm_wday==2) ? "wtorek":(e->tm_wday==3) ? "Środa":(e->tm_wday==4) ? "czwartek":(e->tm_wday==5)? "Piątek":"sobota")
//e->tm_wday zwraca 0 = niedziela; 1=poniedziałek; 2=wtorek
       <<"\ndzień roku "<< e->tm_yday
       <<"\nczas letni "<< ((e->tm_isdst==1) ? "mamy czas letni":"nie mamy czasu letniego") << "\n";
// e->tm_isdst zwraca 1 gdy mamy cza letni lub 0 gdy go nie mamy 
 
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

Zobacz też:

0 komentarzy