Strcspn

ceer
size_t strcspn(const char* cs, const char* ct);

Funkcja zwraca długość przedrostka w tekście cs składającego się ze znaków nie występujących w ct.

Parametry:<dl><dt>cs</dt><dd>Wskaźnik na przeszukiwany łańcuch.</dd><dt>ct</dt><dd> Wskaźnik na łańcuch zliczanych znaków ct</dd></dl>Zwracana wartość:
Zwraca ilość pierwszych znaków, które występują w cs, ale nie występują w ct.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
  char cs[] = "fcba73";  /* przeszukiwany lancuch */
  char ct[] = "1234567890";  /* lancuch zliczanych znakow */
  int i;
  i = strcspn (cs, ct);
  printf ("Pierwsza liczba w cs jest na pozycji %d.\n", i+1);
  return 0;
}

da nam na wyjściu:

Pierwsza liczba w cs jest na pozycji 5.


Zobacz też:

0 komentarzy