Delete

Dynax
Delete - Słowo kluczowe służące do zwalniania pamięci przydzielonej dynamicznie.

Przykład:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
     int *foo = new int[10];
 
     *foo = 10;
     cout << "Przydzieliliśmy dynamicznie pamięć i zapisaliśmy do niej 10. Teraz to zwolnimy" << endl;
 
     delete[] foo;
     return 0;
}
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

0 komentarzy