Log

Coldpeer
double log(double x);

Funkcja zwraca logarytm naturalny z argumentu x>0, czyli ln(x).

Przykład

```cpp #include <stdio.h> #include <math.h>

int main ()
{
double argument, wynik;
argument = 5.5;
wynik = log (argument);
printf ("ln(%lf) = %lf\n", argument, wynik );
return 0;
}

da na wyjściu:

`<font color=gray><font size="3">ln(5.500000) = 1,704748</font></font>`

____

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/log10]]
* [[C/exp]]
* [[C/Pow|pow]]
* [[C/sqrt]]

0 komentarzy