Atoi

Coldpeer
int atoi  (const char * string)

Funkcja jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie int. Liczbę może poprzedzać dowolona ilość białych znaków (spacje, tabulatory, itp.), oraz jej znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atoi() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokowiek znaku który nie jest cyfrą.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() 
{
  char * c_Numer = "\n\t 2004u";
  int i_Numer;
  i_Numer = atoi(c_Numer);
  printf("\n Liczba typu int: %d, oraz jako ciąg znaków:  %s", i_Numer, c_Numer);
  return 0;
}

Źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Programowanie:C:atoi

0 komentarzy