Empty

quetzalcoatl

std::string::empty

Opis

bool empty() const;

Metoda sprawdza, czy obiekt Klasy string jest pusty.

Zwraca
<dl><dt>true</dt><dd>jeśli jest pusty</dd> <dt>false</dt><dd>w przeciwnym wypadku</dd></dl>

Przykład

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{
  using namespace std;

  string ala;

  // poniższy warunek zostanie spełniony, gdyż 'ala' nie ma żadnej zawartości
  if(ala.empty())
    cout << "String jest pusty!" << endl;
  else
    cout << "String jest pelny!" << endl;

  ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";

  // a teraz wręcz przeciwnie
  if(ala.empty())
    cout << "String jest pusty!" << endl;
  else
    cout << "String jest pelny!" << endl;
}

Zobacz też:

0 komentarzy