Empty

quetzalcoatl

std::[[C/Biblioteka_standardowa/STL/String|string]]::empty

Opis

```cpp bool empty() const; ``` [[C/Metody|Metoda]] sprawdza, czy [[C/Obiekty|obiekt]] [[C/klasy]] [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String|string]] jest pusty.
Zwraca
<dl><dt>[[C/True|true]]</dt><dd>jeśli jest pusty</dd> <dt>[[C/False|false]]</dt><dd>w przeciwnym wypadku</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

int main()
{
using namespace std;

string ala;

// poniższy warunek zostanie spełniony, gdyż 'ala' nie ma żadnej zawartości
if(ala.empty())
    cout << "String jest pusty!" << endl;
else
    cout << "String jest pelny!" << endl;

ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";

// a teraz wręcz przeciwnie
if(ala.empty())
    cout << "String jest pusty!" << endl;
else
    cout << "String jest pelny!" << endl;

}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String/Clear|clear]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String/Size|size]]

0 komentarzy