Empty

quetzalcoatl

std::string::empty

Opis

bool empty() const;

Metoda sprawdza, czy obiekt Klasy string jest pusty.

Zwraca
<dl><dt>true</dt><dd>jeśli jest pusty</dd> <dt>false</dt><dd>w przeciwnym wypadku</dd></dl>

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
 
int main()
{
    using namespace std;
 
    string ala;
 
    // poniższy warunek zostanie spełniony, gdyż 'ala' nie ma żadnej zawartości
    if(ala.empty())
        cout << "String jest pusty!" << endl;
    else
        cout << "String jest pelny!" << endl;
 
    ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";
 
    // a teraz wręcz przeciwnie
    if(ala.empty())
        cout << "String jest pusty!" << endl;
    else
        cout << "String jest pelny!" << endl;
}

Zobacz też:

0 komentarzy