Localtime

pawelfx1
struct tm *localtime( const time_t *time );

Funkcja używa wskaźnika time aby wypełnić strukturę [[C/tm]] wartościami reprezentującymi czas lokalny.

Parametry

<dl> <dt>time</dt> <dd>Wskaźnik na zmienną typu [[C/time_t]] reprezentującą czas kalendarzowy</dd> </dl>

Wartość zwracana
Wskaźnik na wypełnioną strukturę tm.
Należy zwrócić uwagę na to, że zaalokowana statycznie pamięć na zwracaną strukturę jest używana przez localtime i [[C/gmtime]]. Wywołanie którejkolwiek z tych funkcji zmienia zawartość zwróconej struktury.

Przykład

```cpp #include <time.h> #include <stdio.h>

int main()
{
time_t currTime;
struct tm* t;

currTime = time(NULL);
t = localtime(&currTime);
printf("Dzisiaj jest %d dzień miesiąca\n", t->tm_day);

return 0;

}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/ctime]]
* [[C/gmtime]]
* [[C/localtime]]
* [[C/time]]
* [[C/tm]]

0 komentarzy