Clock

coffeinka
clock_t  clock ( void );

Funkcja zwraca ilość taktów zegara wykonanych od momentu rozpoczęcia procesu. Po podzieleniu przez CLOCKS PER SEC zwraca ilość sekund.

Przykład

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <time.h>
 
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
    cout<<clock()/CLOCKS_PER_SEC;
    while((clock()/CLOCKS_PER_SEC)!=5) 
    {
    }
    cout<< "minelo 5 sekund";
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

Zobacz też:

0 komentarzy