Clearerr

ceer
void clearerr(FILE *stream);
<justify>Funkcja kasuje znaczniki końca pliku (EOF) oraz błędu dla strumienia stream. Jest to jedyny możliwy sposób na usunięcie wspominanych znaczników. W przypadku wystąpienia błędu, można użyć funkcji Perror, by zorientować się, jaki błąd wystąpił.</justify>

Przykład

#include <stdio.h>

int main (int argc, char** argv)
{
 FILE * pFile;
 pFile = fopen("plik.txt","r");
 if ( !pFile) perror ("Błąd podczas otwierania pliku");
 else
 {
  fputc ('x',pFile);
  if ( ferror (pFile) )
  {
    printf ("Błąd podczas zapisu do pliku 'plik.txt'\n");
    clearerr (pFile);
  }
  fgetc (pFile);
  if ( !ferror (pFile) )
   printf ("Brak błędów podczas odczytywania pliku 'plik.txt'\n"); 
  fclose (pFile);
 }
 return 0;
}
<justify>Przykładowy program otwiera do odczytu istniejący plik o nazwie 'plik.txt'. Następnie, próba zapisu do tego pliku kończy się spowodowaniem błędu wejścia/wyjścia (I/O) i wyświetleniem treści błędu. Błąd ten jest jednak czyszczony za pomocą funkcji <font color="gray">crearerr()</span>, dlatego drugie sprawdzenie obecności błędu nie wykaże żadnych nieprawidłowości.</justify>

Funkcja da na wyjściu:

<font color="gray">Błąd podczas zapisu do pliku 'plik.txt'
Brak błędów podczas odczytywania pliku 'plik.txt'</span>


Zobacz też:

0 komentarzy