Volatile

milyges

volatile - słowo kluczowe języków C/C++.

Przydomek volatile wyłącza stosowaną przez kompilator optymalizację w stosunku do zmiennej. Używa się go wtedy, gdy dana zmienna jest modyfikowana przez nieznaną kompilatorowi formę (np. funkcję przerwania, itp.).

Przykład

Przykład zmiennej zadeklarowanej przez volatile:
volatile unsigned long liczba;

0 komentarzy