Fmod

Szemek
double fmod(double x, double y);

Funkcja fmod() zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb rzeczywistych.

Przykład

```c #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << fmod(6.32, 1.0); // program wyświetli: 0.32
system("pause");
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/ceil]]
* [[C/fabs]]
* [[C/floor]]

0 komentarzy