Fabs

Coldpeer
double fabs(double x);

Funkcja fabs() zwraca wartość bezwzględną z liczby zmiennoprzecinkowej x.

Przykład

```c #include <stdio.h> #include <math.h>

int main ()
{
printf("Absoulte value of 3.1416 is %lf\n", fabs (3.1416));
printf("Absoulte value of -10.6 is %lf\n", fabs (-10.6));
return 0;
}


<b>Zobacz też:</b>
* [[C/abs]]
* [[C/labs]]

0 komentarzy