Auto

Olamagato

Modyfikator nakazujący kompilatorowi utworzenie zmiennej na stosie aplikacji (przez prostą inkrementację lub dekrementację wskaźnika stosu). Kiedyś nazywane było to automatycznym tworzeniem zmiennej. Stąd wzięła się nazwa tego modyfikatora.

Modyfikator auto kiedyś nie pozwalał kompilatorowi umieścić zmiennej w rejestrze, tak aby istniała pewność co do posiadania przez zmienną adresu w pamięci RAM. Ta ostatnia właściwość jest niezbędna jeżeli mają być do takiej zmiennej tworzone wskaźniki czyli można wykorzystać wobec niej operator &.

Dzisiaj słowo kluczowe auto ma inne znaczenie - dzięki niemu kompilator dedukuje typ zmiennej, np.

auto foo = bar();

0 komentarzy