Wchar t

piternet

Wchar_t (od ang. wide character) - typ mogący przechowywać rozszerzony zestaw znaków alfanumerycznych.
Do języka C++ wprowadzony został całkiem niedawno. Powodem był fakt, że zwykły typ char może prsłużyć to przechowywania znaków tylko z podstawowego zestawu 256 znaków. Tymczasem bywają języki, gdzie potrzebne są dodatkowe litery. Wchar_t zajmuje więcej komórek pamięci niż zwykły char.

W C++ typ ten jest pełnoprawnym, odrębnym typem. Na końcu nazwy tego typu jest dodatek _t co jest pozostałością po chytrym sposobie realizacji tego typu w języku C.

0 komentarzy