Signed

fatalbomb

Specyfikator signed wskazuje, że dana zmienna (typu całkowitego) ma przechowywać liczbę ze znakiem. Jego działanie jest odwrotne do unsigned:

signed short a; // liczby od -32768 do +32767
unsigned short a; // liczby od 0 do +65535
short a;  // to, czy będzie ze znakiem, zależy od implementacji

0 komentarzy