Private

id02009

private - słowo kluczowe; oznacza dostępność składowych z danej klasy.

Do składowych private danej klasy dostęp mają tylko metody tej klasy oraz metody klas zaprzyjaźnionych (Friend).
Ten zakres widoczności jest domyślny, więc można go pominąć (*):

Przykład

class klasa1
{
 private:
  int x;

 public:
  friend class klasa2;
} obiekt1;

class klasa2
{
 public:
  void metoda(klasa1 &p)
  {
    p.x=12;
  }
} obiekt2;

obiekt1.x=12; // spowoduje błąd kompilacji

obiekt2.metoda(obiekt1); 
/* to wywołanie jest dozwolone, gdyż klasa2 jest zaprzyjażniona z klasa1, więc jej metdy maja dostęp do składowych private. Efektem wywołania tej funkcji bedzie uaktualnienie
atrybutu x obiektu obiekt1 */

(*) - klasę klasa1 mozna równiez zdefiniowć tak (efekt będzie identyczny):

class klasa1
{
 int x; // pominięto słowo kluczowe private

 public:
  friend class klasa2;
} obiekt1;

Zobacz też:

0 komentarzy