Class

id02009

class - słowo kluczowe, używane przy deklaracji klasy.

<classkey> <nazwa_klasy> <lista klas bazowych>
{
  <lista_składowych>
};
  • classkey: moze być class, struct lub union; (*)
  • nazwa_klasy: unikalna nazwa w obrębie zakresu widoczności
  • lista_klas_bazowych: lista (po przecinku) klas, z których dana klasa dziedziczy
  • lista_składowych: metody i atrybuty klasy.

Przykład

class Bazowa
{
  private:  // można pominąć, gdyż domyślnie składowe są prywatne
    int x;    
 
  public:
    int y;
    int metoda1(void);
 
  protected:
    int z;
};
 
class Pochodna: public Bazowa 
/* słowo kluczowe public to w tym wypadku tzw. tryb dziedziczenia
   inne możliwe tryby to protected i private*/
{
  int atrybut;
};                     

(*) np. o strukturze możemy myśleć jak o klasie, której wszystkie atrybuty są publiczne oraz pozbawionej jakochkolwiek metod.

Zobacz też:

0 komentarzy