Class

id02009

class - słowo kluczowe, używane przy deklaracji klasy.

<classkey> <nazwa_klasy> <lista klas bazowych>
{
  <lista_składowych>
};
  • classkey: moze być class, struct lub union; (*)
  • nazwa_klasy: unikalna nazwa w obrębie zakresu widoczności
  • lista_klas_bazowych: lista (po przecinku) klas, z których dana klasa dziedziczy
  • lista_składowych: metody i atrybuty klasy.

Przykład

```cpp class Bazowa { private: // można pominąć, gdyż domyślnie składowe są prywatne int x;

public:
int y;
int metoda1(void);

protected:
int z;
};

class Pochodna: public Bazowa
/* słowo kluczowe public to w tym wypadku tzw. tryb dziedziczenia
inne możliwe tryby to protected i private*/
{
int atrybut;
};


<a name="p"></a>(*) np. o strukturze możemy myśleć jak o klasie, której wszystkie atrybuty są publiczne oraz pozbawionej jakochkolwiek metod.

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Klasy]]
* [[C/private]]
* [[C/public]]
* [[C/protected]]

0 komentarzy