PHP

PHP

PHP: Hypertext Preprocesor - interpretowany język programowania przeznaczony do tworzenia aplikacji WWW. Został zaprojektowany z myślą o szybkim tworzeniu tzw. template'ów HTML, stąd wiele funkcjonalności PHP przystosowanych specjalnie do tego celu, jak np:

 • Dowolny tekst przed znacznikiem <?php (lub <?) jest interpretowany jako wyświetlenie tego tekstu
 • Dowolny tekst po znaczniku ?> również
 • Smaczek składniowy w postaci <?= równoważny z <?php echo
 • Drugi zapis instrukcji if - if (case): endif;, jak również do switch oraz for
 • Ogrom funkcji do obróbki tekstu z wielu różnych domen programowania (HTTP, JSON, XML, BBCode, PCRE, addslashes/stripslashes, etc.)

Ale oczywiście nie znaczy to, że nie można w PHP stworzyć aplikacji udostępniającej zasoby np. w JSON.

Cechy:

 • Słabo typowany
 • Wieloplatformowy - możliwość uruchomienia tej samej wersji aplikacji na różnych platformach: Windows, Linux, Mac, inne
 • Praca z serwerem Apache "out of the box"
 • Domyślnie, struktura interfejsu (route'y) odwzorowuje strukturę folderów folderów
 • Składnia:
  • Początkowe wersje (PHP 1-4) są mocno inspirowane językami: Bash, Perl, C oraz DOS (echo, switch, continue, include, @, $, global, ? :)
  • Późniejszy rozwój języka (PHP 5) czerpał z języków: Javy i C# (klasy, interfejsy, polimorfizm, przestrzenie nazw, static, implements, public, Reflection, klasy anonimowe) i JavaScript/TypeScript (..., opcjonalne parametry z ?)
  • Funkcje inspirowane tymi z języków C oraz C++ (strtok, mysql_connect, strpos, curl_init)
 • Konstrukcje unikalne dla PHP (string "strtoupper" oraz tablica [$this, 'method'] może posłużyć jako callable).

Zalety:

 • Bardzo szybki początkowy rozwój pierwszych wersji aplikacji
 • Łatwe (banalne) wdrożenie aplikacji (wystarczy przekopiować pliki na serwer)
 • Niezwykle popularny wśród amatorskich i średnio-zaawansowanych portali internetowych
 • Ogromne środowisko programistów i rozwiązań (WordPress, Laravel) oraz ogromna ilość płatnych i darmowych platform które wspierają PHP
 • Stosunkowo łatwo integracja z bazami danych

Wady:

 • PHP jest pełen łatwych i prostych rozwiązań, które na dłuższą metę stają się bardzo problematyczne
 • Trudna konfiguracja z serwerami innymi niż Apache
 • Pomimo wpływu "OOP", ogrom elementów języka domyślnie polega na proceduralnym podejściu:
  • brak controllerów, walidacji, konfiguracji ścieżek dostępu (struktura zasobów jest równoważna ze strukturą folderów aplikacji)
  • $_GET/$_POST, $_SESSION/$_COOKIE, mysql_real_escape_string, brak CSRF,
  • brak jakichkolwiek kolekcji (jest tylko tablica, array() która pełni funkcję listy, mapy i zbioru)
 • Brak wielowątkowości
 • Mimo zaadoptowania podejścia obiektowego, brak typów generycznych

Zobacz też:

 • php.net - oficjalna strona PHP; zawiera kompletną i dokładną dokumentację wszystkich funkcji
 • phpMyAdmin - popularny klient MySQL
 • phpPgAdmin - popularny klient PostgreSQL

Wyrażenia regularne (z wykorzystaniem biblioteki T-Regx)

 • 2020-03-15 01:18
 • 0 komentarzy
 • 6 odsłon

Debugowanie kodu PHP (bez debuggera)

 • 2011-12-31 15:24
 • 2 komentarzy
 • 7935 odsłon

Instrukcja podłączenia płatności DOTPAY

 • 2010-01-18 19:03
 • 3 komentarzy
 • 7510 odsłon

Metoda GET

 • 2008-09-30 21:43
 • 11 komentarzy
 • 26729 odsłon

UnZIP

 • 2008-03-26 11:01
 • 0 komentarzy
 • 3216 odsłon

Prosty chat w PHP

 • 2008-03-23 19:55
 • 5 komentarzy
 • 7196 odsłon

Zniekształcenia Bilinearne-Bilinear Distort(Efekt perspektywy)

 • 2008-03-19 15:54
 • 0 komentarzy
 • 2972 odsłony

Aplikacje konsolowe w PHP

 • 2007-10-31 18:14
 • 0 komentarzy
 • 5831 odsłon

Ochrona przed SQL Injection - podstawy

 • 2007-10-28 12:12
 • 9 komentarzy
 • 18184 odsłony

Przechowywanie zdjęć w bazie danych

 • 2007-10-02 23:04
 • 8 komentarzy
 • 29139 odsłon

Serializacja danych w PHP

 • 2007-08-11 15:29
 • 0 komentarzy
 • 12634 odsłony

Wzorce Projektowe

 • 2007-07-30 14:33
 • 12 komentarzy
 • 37368 odsłon

Rozpakowywacz ZIP

 • 2006-12-06 20:51
 • 13 komentarzy
 • 2039 odsłon

Strona WAP bez znajomości WML

 • 2006-08-03 01:11
 • 0 komentarzy
 • 1488 odsłon

Sonda na bazie danych

 • 2006-06-24 21:26
 • 7 komentarzy
 • 7865 odsłon