This

uki

This jest wskaźnikiem na bieżący obiekt wykorzystywanym w programowaniu obiektowym.
Używa się go np. w sytuacjach gdy istnieje niejednoznaczność (dwie zmienne: przekazywana i pole obiektu mają taką samą nazwę), by wskazać o którą zmienną chodzi.

Przykład

```cpp #include <iostream> using namespace std;

class myClass
{
int a;

public:
myClass(int a)
{
// this->a wskazuje na pole obiektu zaś samo "a" jest zmienną przekazaną do konstruktora z zewnątrz
this->a = a;
}

int getA()
{
  return this->a;
}  

};

int main()
{
int a = 5;
myClass ob(a);
cout << ob.getA() << endl; // 5
a = 6;
cout << a << endl; //6
system("pause");
}

0 komentarzy