This

uki

This jest wskaźnikiem na bieżący obiekt wykorzystywanym w programowaniu obiektowym.
Używa się go np. w sytuacjach gdy istnieje niejednoznaczność (dwie zmienne: przekazywana i pole obiektu mają taką samą nazwę), by wskazać o którą zmienną chodzi.

Przykład

#include <iostream>
using namespace std;

class myClass
{
 int a;

 public:
  myClass(int a)
  {
   // this->a wskazuje na pole obiektu zaś samo "a" jest zmienną przekazaną do konstruktora z zewnątrz 
   this->a = a; 
  }

  int getA()
  {
   return this->a;
  } 
};

int main()
{
 int a = 5;
 myClass ob(a);
 cout << ob.getA() << endl; // 5
 a = 6;
 cout << a << endl; //6
 system("pause");
}

0 komentarzy