This

uki

This jest wskaźnikiem na bieżący obiekt wykorzystywanym w programowaniu obiektowym.
Używa się go np. w sytuacjach gdy istnieje niejednoznaczność (dwie zmienne: przekazywana i pole obiektu mają taką samą nazwę), by wskazać o którą zmienną chodzi.

Przykład

#include <iostream>
using namespace std;
 
class myClass
{
  int a;
 
  public:
    myClass(int a)
    {
      // this->a wskazuje na pole obiektu zaś samo "a" jest zmienną przekazaną do konstruktora z zewnątrz  
      this->a = a; 
    }
 
    int getA()
    {
      return this->a;
    }  
};
 
int main()
{
  int a = 5;
  myClass ob(a);
  cout << ob.getA() << endl; // 5
  a = 6;
  cout << a << endl; //6
  system("pause");
}

0 komentarzy