Log10

ceer
double log10 (double x);
float log10 (float x);
long double log10 (long double x);

Funkcja zwraca logarytm przy podstawie 10 z argumentu x>0. W języku C/C++ Texturowanie występuje tylko pierwsza wersja funkcji.

W przypadku, gdy jako argument zostanie podana liczba ujemna, nastąpi błąd zakresu argumentów, a zmienna Errno przyjmie wartość EDOM. Podanie jako argumentu zera spowoduje, że funkcja zwróci wartość stałej HUGE_VAL, a zmienna Errno przyjmie wartość ERANGE.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main ()
{
    double argument, wynik;
    argument = 1000.0;
    wynik = log10 (argument);
    printf ("log10(%lf) = %lf\n", argument, wynik );
    return 0;
}

da na wyjściu:

<font color=gray><font size="3">log10(1000.000000) = 3.000000</font></font>


Zobacz też:

0 komentarzy