Operatory

Szemek

Operator to jeden lub kilka znaków (zazwyczaj nie będących literami), które mają specjalne znaczenie w języku programowania. W C++ wyróżniamy następujące rodzaje operatorów:

 • Operatory arytmetyczne:
  • + - dodawanie
  • - - odejmowanie
  • * - mnożenie
  • / - dzielenie
  • % - modulo (reszta z dzielenia)
 • Operatory bitowe:
  • <code><<</code> - przesunięcie w lewo
  • <code>>></code> - przesunięcie w prawo
  • ~ - negacja bitowa
  • & - bitowy iloczyn logiczny (bitowa koniunkcja)
  • | - bitowa suma logiczna
  • ^ - bitowa różnica symetryczna
 • Operatory porównania:
  • <code><</code> - mniejszy niż
  • <code><=</code> - mniejszy bądź równy
  • <code>></code> - większy od
  • <code>>=</code> - większy bądź równy
  • == - równy
  • != - różny od
 • Operatory logiczne:
  • ! - negacja
  • && - iloczyn logiczny
  • || - suma logiczna
 • Operatory przypisania:
  • = - zwykłe przypisanie
  • += - dodaj i przypisz
  • -= - odejmij i przypisz
  • *= - mnóż i przypisz
  • /= - dziel i przypisz
  • %= - modulo i przypisz
  • &= - koniunkcja i przypisanie
  • |= - alternatywa i przypisanie
  • ^= - bitowa różnica symetryczna i przypisanie
  • <code><<=</code> - przesunięcie w lewo i przypisanie
  • <code>>>=</code> - przesunięcie w prawo i przypisanie
 • Operatory rzutowania:
 • Operatory wskaźnikowe:
  • &
  • *
  • []
 • Operatory pamięci:
 • Operator Sizeof
 • Operator zasięgu:
  • ::
 • Operator wyłuskania:
  • <code>.</code> - dla obiektu
  • <code>-></code> - dla wskaźnika do obiektu
 • Operator warunkowy (trójperandowy):
  • ? (warunek ? powodzenie : niepowodzenie)
 • Operator rzucania wyjątku:
 • Nawiasy okrągłe:
  • (
  • )
 • Przecinek:

9 komentarzy

1)dodac operator this
2) przeladowanie operatorw.

apropos przeładowania operatorow - od tego jest osobny artykuł (tzn. jeszcze nie ma)

1) new[] nie może być linkiem, nazwą jak widać - linkuje tylko new[
2) nieścisłości językowe: przypisz, przypisanie - raz tak, raz tak
3) dla ?: spotkałem się z nazwą "ternariusz" i nawet chyba używałem tej nazwy
4) trójperandowy - miało być trójoperandowy czy to jakaś nowa nazwa? [serio pytam :P]

no własnie dobra uwaga, czemu nie ma operatora-- ani ++.akurat mi jest to potrzebne i myslalam że tu znajd.:)

Zostawiam artykuł (na razie) do poprawy literek i dodania znaczeń operatrów ^^

Kooba: co nie zmienia faktu, że są to operatory i można o nich wspomnieć w artykule o tychże

Coldpeer: rzutowanie zdecydowanie nadaje sie na osobny art Rzutowanie

Coldpeer:

 1. ?zasięg? i ?wyłuskanie? brzmią dobrze, nie marudź
 2. albo może ?trynarny? (ang. ternary)?
 3. nawiasy wpływają na kolejność wykonywania innych operatorów, mogą być więc nazywane operatorami (albo lepiej: metaoperatorami)
  5, 7 i 8 - zrobię

1) Można by trochę urozmaicić, poprawić niektóre nazwy bo np. trochę dziwna ta nazwa"wyłuskania" (raczej jest to "wskaźnik do obiektu") albo "zasięgu" - trochę dziwnie brzmi, sugeruję "dostępu" - ot taka mała moja sugestia
2) Przydałoby się dodać jakieś przykłady, rozbudować tekst
3) Co do operatora warunkowego, ja bym to nazwał "trójperandowy" albo po prostu "operator ?" - ale ok. Tak też może być.
4) Nawiasy okrągłe to też operatory?
5) Dodać inne niewymienione operatory, jak np. postinkrementacji (++), czy dekrementacji (--) [arytmetyczne]
6) Dodać operatory rzutowania: static_cast, const_cast itd.
7) Dodać operator rzucenia wyjątku throw?
8) Zrobić linki operatorów takich jak new, delete, sizeof poprzez np. [[C/sizeof]]

Pozdrawiam