Operatory

Szemek

Operator to jeden lub kilka znaków (zazwyczaj nie będących literami), które mają specjalne znaczenie w języku programowania. W C++ wyróżniamy następujące rodzaje operatorów:

 • Operatory arytmetyczne:
 • + - dodawanie
 • - - odejmowanie
 • * - mnożenie
 • / - dzielenie
 • % - modulo (reszta z dzielenia)
 • Operatory bitowe:
 • <code><<</code> - przesunięcie w lewo
 • <code>>></code> - przesunięcie w prawo
 • ~ - negacja bitowa
 • & - bitowy iloczyn logiczny (bitowa koniunkcja)
 • | - bitowa suma logiczna
 • ^ - bitowa różnica symetryczna
 • Operatory porównania:
 • <code><</code> - mniejszy niż
 • <code><=</code> - mniejszy bądź równy
 • <code>></code> - większy od
 • <code>>=</code> - większy bądź równy
 • == - równy
 • != - różny od
 • Operatory logiczne:
 • ! - negacja
 • && - iloczyn logiczny
 • || - suma logiczna
 • Operatory przypisania:
 • = - zwykłe przypisanie
 • += - dodaj i przypisz
 • -= - odejmij i przypisz
 • *= - mnóż i przypisz
 • /= - dziel i przypisz
 • %= - modulo i przypisz
 • &= - koniunkcja i przypisanie
 • |= - alternatywa i przypisanie
 • ^= - bitowa różnica symetryczna i przypisanie
 • <code><<=</code> - przesunięcie w lewo i przypisanie
 • <code>>>=</code> - przesunięcie w prawo i przypisanie
 • Operatory rzutowania:
 • `rzutowanie w stylu C` - wciąż istnieje, ale jest niezalecane
 • `const_cast`
 • `static_cast`
 • `dynamic_cast`
 • `reinterpret_cast`
 • `safe_cast` - wprowadzony na potrzeby platformy .Net w C++/CLI
 • Operatory wskaźnikowe:
 • &
 • *
 • []
 • Operatory pamięci:
 • New
 • Delete
 • new[]
 • delete[]
 • Operator Sizeof
 • Operator zasięgu:
 • ::
 • Operator wyłuskania:
 • <code>.</code> - dla obiektu
 • <code>-></code> - dla wskaźnika do obiektu
 • Operator warunkowy (trójperandowy):
 • ? (warunek ? powodzenie : niepowodzenie)
 • Operator rzucania wyjątku:
 • throw
 • Nawiasy okrągłe:
 • (
 • )
 • Przecinek:
 • ,
Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

9 komentarzy

1)dodac operator this
2) przeladowanie operatorw.

apropos przeładowania operatorow - od tego jest osobny artykuł (tzn. jeszcze nie ma)

 1. new[] nie może być linkiem, nazwą jak widać - linkuje tylko new[
 2. nieścisłości językowe: przypisz, przypisanie - raz tak, raz tak
 3. dla ?: spotkałem się z nazwą "ternariusz" i nawet chyba używałem tej nazwy
 4. trójperandowy - miało być trójoperandowy czy to jakaś nowa nazwa? [serio pytam :P]

no własnie dobra uwaga, czemu nie ma operatora-- ani ++.akurat mi jest to potrzebne i myslalam że tu znajd.:)

Zostawiam artykuł (na razie) do poprawy literek i dodania znaczeń operatrów ^^

Kooba: co nie zmienia faktu, że są to operatory i można o nich wspomnieć w artykule o tychże

Coldpeer: rzutowanie zdecydowanie nadaje sie na osobny art Rzutowanie

Coldpeer:

 1. ?zasięg? i ?wyłuskanie? brzmią dobrze, nie marudź
 2. albo może ?trynarny? (ang. ternary)?
 3. nawiasy wpływają na kolejność wykonywania innych operatorów, mogą być więc nazywane operatorami (albo lepiej: metaoperatorami)
  5, 7 i 8 - zrobię
 1. Można by trochę urozmaicić, poprawić niektóre nazwy bo np. trochę dziwna ta nazwa"wyłuskania" (raczej jest to "wskaźnik do obiektu") albo "zasięgu" - trochę dziwnie brzmi, sugeruję "dostępu" - ot taka mała moja sugestia
 2. Przydałoby się dodać jakieś przykłady, rozbudować tekst
 3. Co do operatora warunkowego, ja bym to nazwał "trójperandowy" albo po prostu "operator ?" - ale ok. Tak też może być.
 4. Nawiasy okrągłe to też operatory?
 5. Dodać inne niewymienione operatory, jak np. postinkrementacji (++), czy dekrementacji (--) [arytmetyczne]
 6. Dodać operatory rzutowania: static_cast, const_cast itd.
 7. Dodać operator rzucenia wyjątku throw?
 8. Zrobić linki operatorów takich jak new, delete, sizeof poprzez np. [[C/sizeof]]

Pozdrawiam