Break

laki32

break - słowo kluczowe, przerywające działanie wykonywanej pętli.

Po wywołaniu instrukcji break, pętla kończy wykonywanie kodu znajdującego w jej obszarze i przechodzi poza nią, następnie kontynuuje wykonywanie programu. Nie przyjmuje żadnych argumentów.

Przykład

```cpp #include <iostream> using namespace std;

int main()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
cout << i << endl;

if (i = 5) // jeśli i = 5 wyjdz z petli (szóste powtórzenie)
 break;

}
cout << "Koniec!" << endl;
return 0;
}


Dzięki instrukcji warunkowej po 6 wykonaniu kodu w pętli, wywoływana jest instrukcja break, która przechodzi poza obszar pętli, następnie wykonuje się kod poza nią.

Instrukcji break używa się także w konstrukcji [[c/switch]], np.:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int liczba = 0;
 cin >> liczba;

 switch(liczba)
 {
  case 0 : cout << "Zero" << endl; break;
  case 1 : cout << "Jeden" << endl; break;
  case 2 : cout << "Dwa" << endl; break;
  default : cout << "Inna liczba" << endl; break;
 }
 return 0;
}

W powyższym przykładzie użycie instrukcji break powoduje przejście na koniec instrukcji Switch. W tym przypadku użycie break nie jest konieczne, jednak bez jej użycia program wykonał by kod, następnie przeszedł do wykonywania kodu za następnym słowem kluczowym case, aż do napotkania instrukcji break.

Zobacz też:

4 komentarzy

Nie powinno być if (i == 5), a nie if (i = 5)?

aha, nie musisz także podczas tworzenia nowej linii dawać znacznik <br /> - wystarczy sam Enter z klawiatury :)

A wspomnieć o break w instrukcji switch?

Jak byś mógł, to na przyszłość punkty takie jak "Przykład" dawaj w

;)</p>