While

Crougher

Słowo kluczowe while służy do tworzenia pętli o tej samej nazwie, zwaną także warunkową.

Pętla typu while ma następującą składnię:

while(wyrażenie)
{
  //instrukcje
}

Gdzie wyrażenie jest wartością logiczną (1 lub 0).

W powyższym przykładzie instrukcja lub blok instrukcji będą wywoływane dopóki wartością wyrażenia będzie prawda (true).

Pętle while, podobnie jak For można przerwać za pomocą instrukcji Break lub natychmiast przejść do następnego "obejścia" pętli instrukcja Continue.

Przykład

```c #include <iostream> using namespace std; int main() { cout < "Podaj wartosc dla zmiennej x: "; int x = 1; while(cin >> x) { if(x == 0) break; cout < "Wpisales: " < x < endl ; } return 0; } ```

Działanie programu zostanie zakończone po podaniu przez użytkownika wartości 0.

3 komentarzy

troche zmieniłem kod by pokazać jak wykożystać pętle while z inną nabytą wiedzą...