Do

virus1441

do - słowo kluczowe języków C i C++

Słowo kluczowe do służy do konstruowania pętli do...while.

Pętla do...while, zwana też pętlą do jest odmianą pętli While, przy czym warunek jest sprawdzany po wykonaniu instrukcji:

do {
 // instrukcje
} while(warunek)

Gdzie warunek to wartość logiczna (prawda/fałsz, 1/0). Pętla ta tym różni się od pętli while, że instrukcje zawsze zostaną wykonane, nawet, jeśli warunek na wstępie będzie fałszywy.

Przykład

int main()
{
  int a;
  cout << "Podaj liczbę:\n";
  cin >> a;
  do {
   cout << "Liczba to: " << a << "\nWpisz '0' aby wyjsc.\n";
   cin >> a;
  } while(a != 0);
  return 0;
}

Program ten prosi użytkownika o liczbę, wypisuje ją na ekranie, a następnie czeka na liczbę 0. Należy zauważyć, że nawet, jeśli za pierwszym razem użytkownik wpisze 0, to i tak, przynajmniej raz program poprosi o powtóżenie tej liczby, czego nie uzyska się używając zwykłej pętli while.

Zobacz też:

1 komentarz

U mnie z "void main()" nie zadziałało. Musiałem zmienić na "int main()"