Strerror

ceer
char *strerror(int errnum);
<justify>Zwraca wskaźnik do (zależnego od implementacji) tekstu komunikatu odpowiadającego błędowi o numerze errnum. Numer wspomnianego błędu powiązany jest ze zmienną Errno. Implementacja tej funkcji używana jest w funkcji wyświetlającej błąd na standardowe wyjście błędów: Perror. <font color="darkred">W aplikacjach wielowątkowych wskazane jest użycie funkcji Strerror r, ponieważ jest ona bezpieczniejsza.</span></justify>

Przykład

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
  FILE *plik;

  plik = fopen ("clients.dat", "r"); /* otworzenie pliku do odczytu */
  if ( !plik ) { /* w przypadku, gdy nie udało się otworzyć pliku... */
    fprintf (stderr, "Blad przy otwieraniu pliku: %s", strerror(errno)); /*... wyświetla błąd */
    return 1;
  }

  /* {operacje na pliku} */

  fclose (plik); /* zamknięcie pliku */
  return 0;
}

W przypadku niepowodzenia (plik nie zostanie otworzony z pewnych względów), funkcja wyświetli błąd w stylu:

Blad przy otwieraniu pliku: No such file or directory


Zobacz też:

0 komentarzy