Typedef

uki

typedef - słowo kluczowe języka C++

Używa się go w celu nadania aliasu dla zbyt długiej nazwy typu zmiennej, po to, by ułatwić sobie życie. Zamiast za każdym razem, gdy mamy zadeklarować zmienną ktorej typ ma długą nazwę, używać tej długiej nazwy, możemy używać aliasu wcześniej zadeklarowanego.

Składnia użycia jest prosta:

typedef typ_do_skrocenia nowy_alias_do_typu;

Przykład

```cpp #include <iostream>

int main()
{
typedef string str;
str xxx = "x";
std::cout << xxx;
}

W powyższym programie informujemy kompilator, że użycie typu <b>str</b> ma być aliasem do typu [[C/String]].

1 komentarz

Mam pytanie, czy powyższy artykuł jest wciąż aktualny w związku z C++11?
W sensie, że skrócenie nazwy, by ułatwić sobie życie, to już chyba nie jest jedyna funkcja "typedef"?
Pytam, bo chciałem gdzieś użyć biblioteki <ratio> i np. deklaracja:
typedef std::ratio<3,5> ulamek;
nie działa, jeśli pominę "typedef". Właśnie szukam dlaczego, poczynając od tego czym jest '"typedef"