Cosh

Coldpeer
double cosh(double x);

Funkcja cosh() zwraca wartość funkcji cosinus hiperboliczny dla argumentu x, podanego w radianach.

Przykład

```c #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << cosh(5); // program wyświetli: 74.2099
system("pause");
}


<b>Zobacz też:</b>
* [[C/sinh]]
* [[C/tanh]]
* [[C/cos]]

0 komentarzy