Cosh

Coldpeer
double cosh(double x);

Funkcja cosh() zwraca wartość funkcji cosinus hiperboliczny dla argumentu x, podanego w radianach.

Przykład

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
  std::cout << cosh(5); // program wyświetli: 74.2099
  system("pause");
}

Zobacz też:

0 komentarzy