False

tharos

False jest wartością logiczną, przeciwną do True, oznaczająca nieprawdę (liczbę równą zero). Przy konwertowaniu na liczbę ma wartość 0.

Wartość false możemy nadawać zmiennym typu Bool, czyli:

bool wlaczono = false;

Także możemy użyć jej np. w pętli:

// ...
bool sterownik_petli = true;
char znak;

while(sterownik_petli)
{
  //...
  if(znak == 'q') sterownik_petli=false;
}

Wartość false przerywa działanie pętli.

Zobacz też:

0 komentarzy