Pow

Coldpeer
double pow(double x, double y);

Funkcja pow() (ang. power) zwraca wynik operacji podnoszenia x do potęgi y.

Parametry:<dl><dt>x</dt><dd>Liczba podnoszona do potęgi</dd><dt>y</dt><dd>Wykładnik</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <stdio.h> #include <math.h>

int main ()
{
printf ("7 ^ 3 = %lf\n", pow (7,3));
printf ("4.73 ^ 12 = %lf\n", pow (4.73,12));
printf ("32.01 ^ 1.54 = %lf\n", pow (32.01,1.54));
return 0;
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/exp]]
* [[C/log]]
* [[C/sqrt]]

1 komentarz

Niestety były małe problemy... komentarze:

Coldpeer dnia 20-08-2006 0916
Tak Morris, to błąd w artykule. Ogólnie tekst praktycznie cały do poprawy.

Morris dnia 19-08-2006 1316
Tak się zastanawiam... Sprawdzałem w kilku modułach math.h (m.in. w PellesC, BCB 5.5, VC2003) i jakoś nie mogłem znaleźć takiej postaci funkcji pow... W każdym z tych modułów funkcja pow ma dwa argumenty (a nie jeden) i zwraca liczbę zmiennoprzecinkową (a nie całkowitą). Czy czegoś nie zauważam, czy jest to może błąd w artykule?