Cin

programik3

Strumień wejściowy pobierający dane ze standardowego wejścia (skrót od Console INput).

cin >> zmienna;

Wywołanie

cin.ignore()

powoduje, że przechwycone dane są ignorowane. Jest to użyteczne, gdy działanie programu ma zostać wstrzymane do czasu naciśnięcia klawisza ENTER.

2 komentarzy

Dopisek .ignore() zapobieguje wpisanie znaku ENTER'a:

Popraw na: Metoda ignore zapobiega wpisaniu znaku entera.

0x666: sam możesz poprawić :) Zakładka 'Edytuj' dostępna jest dla wszystkich.