Swap

xeryph
void swap(x,y)

zamienia elementy x i y

Przykład

```cpp

#include <iostream>
#include <algorithm>

int main()
{
int x = 1;
int y = 2;

std::swap(x, y); // nie &x &y

//x = 2, y = 1
}

0 komentarzy