C/C++ » FAQ

Konwersja AnsiString na char* i odwrotnie

fatalbomb

Wielu początkujących programistów w C++ ma problem z zamianą tych dwóch ciągów. Również osoby przesiadające się z Pascala na C++ zniechęca bardziej skomplikowana obsługa ciągów.
Niewątpliwie wygodniejszy z tych dwóch typów jest AnsiString (oraz lepszy std::string), będący odpowiednikiem typu String z Pascala. Za wyborem tego typu przemawia choćby możliwość łatwego łączenia ciągów na zasadzie

ansistring3 = ansistring1+ansistring2;

co w przypadku char* raczej nie przejdzie. Z drugiej strony, wiele funkcji systemowych (np. fopen()) przyjmuje jako parametr właśnie tablicę znaków.

Konwersja AnsiString na char*

Klasa AnsiString udostępnia nam funkcję c_str() zwracającą wskaźnik do tablicy typu char. Zatem wykorzystujemy taki kod:

 AnsiString ciag = "to jest jakiś ciąg";
 char* tablica = ciag.c_str();

Konwersja char* na AnsiString

Typ char* możemy bez problemu zrzutować na AnsiString.

 char* tablica = "to jest jeszcze inny ciąg";
 AnsiString ciag;
 ciag = tablica;

Alternatywnie - klasa AnsiString udostępnia funkcję printf(). Piszemy zatem:

 char* tablica = "to jest jeszcze inny ciąg";
 AnsiString ciag;
 ciag.printf(tablica);
FAQ

2 komentarzy

std::string ma więcej funkcji, ale rzutowanie go na char jest trochę bardziej skomplikowane:
char
tablica = const_cast <char*> (ciag.c_str()); // gdy ciag to std::string
poza tym trzeba dokładać dodatkowego include'a (#include <string>), a ponadto nie daje się go bezpośrednio zrzutować na AnsiString, co powoduje, że w wywołaniach systemowych (np. ShowMessage(AnsiString s)) trzeba przekazywać tablicę (za pomocą ShowMessage (ciag.c_str());).

A tak poza tym, to faktycznie, std::string jest lepszy

A nie lepszy std::string ?