Tm

coffeinka
struct tm {
  int   tm_sec;     /* sek od pełnej minuty*/
  int   tm_min;     /* minuty od pełnej godziny*/
  int   tm_hour;    /* godzina na 24-godzinnym zegarze*/
  int   tm_mday;    /* dzień miesiąca */
  int   tm_mon;     /* miesiąc licząc od zera */
  int   tm_year;    /*do wyniku trzeba dodac 1900 aby uzyskać aktualny rok*/
  int   tm_wday;    /* dzień tygodnia niedziela ma numer 0*/
  int   tm_yday;    /* dzień roku licząc od zera*/
  int   tm_isdst;    /* znacznik czasu letniego */
};

Struktura zwracana przez funkcje Asctime, Gmtime, Localtime i Mktime.

Przykład

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <time.h>

using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
  time_t wsk_sekund;
  time(&wsk_sekund);
  struct tm *e;
  e=localtime(&wsk_sekund);
  cout<<"\nsekundy  "<< e->tm_sec
    <<"\nminuty   "<< e->tm_min
    <<"\ngodzina  "<< e->tm_hour
    <<"\ndzień mies "<< e->tm_mday
    <<"\nmiesiac  "<< e->tm_mon+1
    <<"\nrok    "<< e->tm_year+1900

    <<"\ndzień tyg "<< ((e->tm_wday==0) ? "Niedziela":(e->tm_wday==1) ? "Poniedziałek": (e->tm_wday==2) ? "wtorek":(e->tm_wday==3) ? "Środa":(e->tm_wday==4) ? "czwartek":(e->tm_wday==5)? "Piątek":"sobota")
//e->tm_wday zwraca 0 = niedziela; 1=poniedziałek; 2=wtorek
    <<"\ndzień roku "<< e->tm_yday
    <<"\nczas letni "<< ((e->tm_isdst==1) ? "mamy czas letni":"nie mamy czasu letniego") << "\n";
// e->tm_isdst zwraca 1 gdy mamy cza letni lub 0 gdy go nie mamy 

  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zobacz też:

0 komentarzy