Atof

Maicek
double atof(const char* string)

Funkcja jako argument pobiera liczbę w postaci ciągu znaków ASCII, a następnie zwraca jej wartość w formacie double (format zmiennoprzecinkowy). Liczbę może poprzedzać dowolona ilość białych znaków (spacje, tabulatory, itp.), oraz jej znak (plus (+) lub minus (-)). Funkcja atof() kończy wczytywać znaki w momencie napotkania jakiegokowiek znaku który nie jest cyfrą, bądź znakiem e, lub E.

Przykład

```c /* przykład na obliczanie sinusa */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h>

int main ()
{
double n,m;
double pi=3.1415926535;
char szInput [256] = "45.5";
n = atof ( szInput );
m = sin (n*pi/180);
printf ( "sinus z %f stopni wynosi %f\n" , n, m );
return 0;
}


Źródło: http://pl.wikibooks.org/wiki/Programowanie:C:atof

0 komentarzy