Sinh

Coldpeer
double sinh(double x);

Funkcja sinh() zwraca wartość funkcji sinus hiperboliczny dla argumentu x, podanego w radianach.

Przykład

```c #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << sinh(5); // program wyświetli: 74.2032
system("pause");
}


<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Biblioteka_standardowa/Math.h/cosh]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/Math.h/tanh]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/Math.h/sin]]

0 komentarzy