Ceil

Coldpeer
double ceil(double x)

Funkcja ceil() zwraca sufit argumentu, czyli najmniejszą wartość całkowitą, nie mniejszą od danej liczby x. Najprościej mówiąc zaokrąglenie w górę do najbliższej liczby całkowitej. Zaokrągla liczby zawsze w górę. Np. liczba 3.0001 zostanie zaokrąglona do 4.

Rozszerzeniem funkcji ceil są:

float ceilf(float x);
long double ceill(long double x);

Przeciwieństwem sufitu liczby jest podłoga (floor).

Przykład

```c #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <math.h>

int main()
{
printf("Liczba 2.5 po wykonaniu funkcji ceil: %f\n",ceil(2.5)); // program wyświetli: 3
return (EXIT_SUCCESS);
}


<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Floor]]

0 komentarzy