Acos

Coldpeer
double acos(double x);

Funkcja acos() zwraca arcus cosinus swojego argumentu x, podany w radianach.

Zobacz też:

0 komentarzy