Char

pregusia

char - typ danych języków C/C++

jest to typ danych występujący w wielu językach programowania rodziny C/C++. Przechowuje on wartości liczbowe od 0 - 255, co może zostać przełożone na kod ASCII danego znaku. Najczęściej stosuje sie Tablice znakowe do przechowywania ciągów tekstowych.

Przykład

```cpp char znak = 'k'; /* char znak = 'kw'; // błąd! */ ``` I przykład tablicy przechowującej ciąg znaków:
char znak[6] = { "kwiat" };    // 6, bo 5 + 1 (na znak końca łańcucha \0 - dodawany automatycznie)
// lub inaczej:
char znak[] = { "kwiat" }; // \0 JEST dodawane automatycznie
// lub
char znak[] = { 'k', 'w', 'i', 'a', 't', '\0' }; // \0 NIE JEST dodawane automatycznie*/

Przykład definiowania tablicy bez podawania dlugosci:

char znaki[] = "kwiatek";

Zobacz też:

0 komentarzy