Erase

poniatowski

std::[[C/Biblioteka_standardowa/STL/String|string]]::empty

Opis

```cpp string& erase ( size_t pos = 0, size_t n = npos ); ``` [[C/Metody|Metoda]] usuwa podciąg z łańcucha określony parametrami `pos` (od którego znaku zacząć) i `n` (ile znaków usunąć).

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

using namespace std;

int main()
{
string napis = "marcin";
cout << napis << endl;
cout << erase.napis(1,3);
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Biblioteka_standardowa/STL/String/Clear|clear]]

0 komentarzy