Labs

Szemek
long labs (long n);

Funkcja labs() zwraca wartość bezwzględną z liczby całkowitej (typu Long), przekazanej w parametrze.

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << labs(-1000); // program wyświetli: 1000
system("pause");
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/abs]]
* [[C/fabs]]

0 komentarzy