Malloc

rafal_g
void *malloc(size_t size);

Funkcja służy do dynamicznego rezerwowania miejsca w pamięci. Gdy funkcja zostanie wywołana, w przypadku sukcesu zwróci wskaźnik do nowo zarezerwowanego miejsca w pamięci; w przypadku błędu zwraca wartość NULL.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main ()
{
  int i,n;
  char * buffer;
 
  printf ("How long do you want the string? ");
  scanf ("%d", &i);
 
  buffer = (char*) malloc (i+1);
  if (buffer==NULL) exit (1);
 
  for (n=0; n<i; n++)
    buffer[n]=rand()%26+'a';
  buffer[i]='\0';
 
  printf ("Random string: %s\n",buffer);
  free (buffer);
 
  return 0;
}

Zobacz też:

2 komentarzy

A sizeof(char) jest ZAWSZE równe jeden, tak mówi standard.

Polecam NIE stosować budowy typu:
buffer = (char*) malloc (i+1);

Lepsze jest:
buffer = (char) malloc ( (n+1)sizeof(char) );

Rozmiar typu int, char, czy czegokolwiek zależny jest od architektury sprzętowej(i jest powiązany z rozmiarem rejestru procesora), więc na platformach różnych od i386+ może wystąpić błąd pamięci, lub wręcz się nie skompilować.

Mobilność kodu C/C++ zależy od programisty ;)

Zapoznaj się także z artykułem:
Bezpieczny malloc w Ansi C