Malloc

rafal_g
void *malloc(size_t size);

Funkcja służy do dynamicznego rezerwowania miejsca w pamięci. Gdy funkcja zostanie wywołana, w przypadku sukcesu zwróci wskaźnik do nowo zarezerwowanego miejsca w pamięci; w przypadku błędu zwraca wartość NULL.

Przykład

```cpp #include <stdio.h> #include <stdlib.h>

int main ()
{
int i,n;
char * buffer;

printf ("How long do you want the string? ");
scanf ("%d", &i);

buffer = (char*) malloc (i+1);
if (buffer==NULL) exit (1);

for (n=0; n<i; n++)
buffer[n]=rand()%26+'a';
buffer[i]='\0';

printf ("Random string: %s\n",buffer);
free (buffer);

return 0;
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/free]]
* [[C/calloc]]
* [[C/realloc]]

2 komentarzy

A sizeof(char) jest ZAWSZE równe jeden, tak mówi standard.

Polecam NIE stosować budowy typu:
buffer = (char*) malloc (i+1);

Lepsze jest:
buffer = (char*) malloc ( (n+1)*sizeof(char) );

Rozmiar typu int, char, czy czegokolwiek zależny jest od architektury sprzętowej(i jest powiązany z rozmiarem rejestru procesora), więc na platformach różnych od i386+ może wystąpić błąd pamięci, lub wręcz się nie skompilować.

Mobilność kodu C/C++ zależy od programisty ;)

Zapoznaj się także z artykułem:
Bezpieczny malloc w Ansi C